Τελικές συμμετοχές στην ημερήσια εκδρομή


Η Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει ότι δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειες της για ναύλωση λεωφορείου 70 θέσεων. Κατά συνέπεια όσοι δήλωσαν συμμετοχή στην εκδρομή μετά την πλήρωση των 50 θέσεων του λεωφορείου δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην ημερήσια εκδρομή με το λεωφορείο, παρά μόνο εάν διαθέτουν δικό τους μέσο μετακίνησης.

Δείτε την ανακοίνωση της ΟΕ.