Ειδική Συνεδρία: «Οι μαθητές ρωτούν τους Βιοεπιστήμονες»


Στα πλαίσια του 3ου πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», έχει προβλεφθεί η επανάληψη της επιτυχημένης, από τα δύο προηγούμενα συνέδρια, συνεδρίας που απευθύνεται σε μαθητές και έχει τον τίτλο «Οι μαθητές ρωτούν τους Βιοεπιστήμονες».

Στη συνεδρία αυτή Ειδικοί Βιοεπιστήμονες από διαφορετικά πεδία έρευνας θα συνομιλήσουν με μαθητές και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις τους με τρόπο απλό και κατανοητό για θέματα που:

  • αφορούν το αντικείμενο εργασίας και την επιστημονική – επαγγελματική τους διαδρομή,
  • σχετίζονται με μας προόδους των Βιοεπιστημών στη χώρα μας και τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία στα οποία αυτές επιτυγχάνονται,
  • αφορούν τις επαγγελματικές και επιστημονικές προοπτικές των Βιοεπιστημόνων στη χώρα μας.

Η ημέρα και ώρα της παραπάνω Συνεδρίας θα ανακοινωθεί με το τελικό πρόγραμμα.

Δείτε την ανακοίνωση της ΟΕ.