Αδεια μετακίνησης για τους εισηγητές


Προκειμένου να εξασφαλιστεί άδεια μετακίνησης για τους εισηγητές του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» καλούμε τους συναδέλφους που θα καταθέσουν εισήγηση και επιθυμούν άδεια μετακίνησης, να εγγραφούν ΑΜΕΣΑ και να ενημερώσουν ηλεκτρονικά,

είτε τη γραμματεία της ΠΕΒ (grammateia@gmail.com),

είτε το mail του συνεδρίου (bioeduconf@gmail.com),

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση (αρχείο μορφής .pdf).

Η ΟΕ του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου.