Παράταση προθεσμίας Υποβολής Εργασιών


Η οργανωτική Επιτροπή του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής κειμένων εργασιών με νέα καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση (αρχείο μορφής .pdf).