Οδηγίες για παρουσίαση εργασιών Εξ’ Αποστάσεως


Η οργανωτική Επιτροπή του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» έχει την χαρά να ανακοινώσει τις οδηγίες για παρουσίαση εργασιών εξ’ αποστάσεως κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype.

Διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες (αρχείο μορφής .pdf).