Οι ομιλίες του Συνεδρίου


Η οργανωτική Επιτροπή του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» έχει την τιμή να ανακοινώσει ότι κατά την διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθούν τέσσερις κεντρικές ομιλίες.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση (αρχείο μορφής .pdf) με τους εισηγητές και τη θεματολογία των ομιλιών τους.