Παρουσίαση εργασιών εξ΄ αποστάσεως


Η οργανωτική Επιτροπή του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα είναι δυνατή και η παρουσίαση εργασιών εξ’ αποστάσεως μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εισηγητές που θέλουν να παρουσιάσουν εργασίες εξ΄ αποστάσεως θα πρέπει να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Δείτε το αναλυτικό δελτίο τύπου της ΟΕ.