Μείωση τιμών εγγραφής


Η οργανωτική Επιτροπή του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου με τίτλο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», αφουγκραζόμενη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της Ελληνικής κοινωνίας, ανακοινώνει ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ εγγραφής για τους συνέδρους και τους εισηγητές.

Δείτε τις νέες τιμές.